sau

Konkurs „Praktykodawca Roku Województwa Śląskiego 2016"

To już III edycja Konkursu na „Praktykodawcę Roku Województwa Śląskiego”. W zeszłych latach przedstawiciele studentów, absolwentów, uczelni wyższych i władz miasta wspólnie wybrali i nagrodzili firmy, które realizują praktyki i staże o wysokim walorze edukacyjnym. 

Jeśli miałeś okazję odbyć praktykę lub staż w organizacji, która troszczyła się o jakość jej organizacji lub jesteś pracownikiem firmy, która wypracowała godne naśladowania standardy organizacji praktyk i staży - to zgłoś ją do Konkursu!

Do Konkursu można zgłosić podmioty gospodarcze (firmy, organizacje, stowarzyszenia i inne instytucje funkcjonujące zgodnie z przepisami prawa polskiego) z województwa śląskiego, które organizują praktyki lub staże o wysokim standardzie oraz walorze edukacyjnym dla studentów. 

Firmy można zgłaszać do 31 grudnia 2016 roku poprzez stronę www.praktykodawca.us.edu.pl

Konkurs „Praktykodawca Roku Województwa Śląskiego” jest realizowany od 2014 roku. Jego misją jest szeroko pojęte promowanie idei organizowania wartościowych praktyk i staży, a celami:

- zwiększanie świadomości studentów w zakresie korzyści płynących z udziału w wysokiej jakości praktykach i stażach oraz informowanie ich o praktykodawcach, którzy troszczą się o jakość organizacji praktyk i staży,

-  nagradzanie praktykodawców, którzy utrzymują najwyższe standardy podczas realizacji praktyk i staży, a także informowanie innych praktykodawców o najlepszych sposobach organizowania praktyk i staży studenckich oraz zachęcanie ich do organizowania rzetelnej edukacji praktycznej.

Długofalowym celem Konkursu jest wypracowanie – przez przedstawicieli studentów, władze uczelni i praktykodawców – standardów, jakie powinny spełniać praktyki i staże studenckie. Cele Konkursu są realizowane poprzez coroczne wyłanianie Zwycięzców Konkursu, organizowanie debaty na temat standardów realizacji praktyk i staży, której wnioski są udostępniane w formie „Rekomendacji”, a także promowanie wypracowanych standardów realizacjipraktyk i staży nazywanych„Ramami DobrychPraktyk”.

W 2016 roku zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni w trzech etapach:
- 1 etap: Uczestnicy Konkursu wypełnią Kwestionariusze ankiety na temat realizowanych praktyk lub staży i odeślą je do Organizatorów Konkursu. Koordynator Konkursu dokona analizy i oceny nadesłanych Kwestionariuszy ankiet, po czym wyłoni piętnastu Uczestników Konkursu, którzy uzyskają najwyższą liczbę punktów,
- 2 etap: Piętnastu Uczestników Konkursu, wyłonionych w pierwszym etapie, weźmie udział w jawnym plebiscycie, który odbędzie się za pośrednictwem strony internetowej Dziennika Zachodniego. W wyniku tego etapu wyłonionych zostanie pięciu Uczestników Konkursu, którzy uzyskają najwyższą liczbę głosów,
- 3 etap: Pięciu Uczestników Konkursu, wyłonionych w drugim etapie, zostanie ocenionych przez Kapitułę Konkursu podczas niejawnego spotkania, po szczegółowej analizie treści Kwestionariuszy ankiet. Decyzje Kapituły będą zapadać w drodze głosowania – większością zwykłą. Kapituła Konkursu będzie liczyć maksymalnie 11 osób, będących przedstawicielami środowisk gospodarczych z województwa śląskiego.

W wyniku Konkursu wyłoniony zostanie jeden Zwycięzca, który otrzyma honorowy tytuł „Praktykodawcy Roku Województwa Śląskiego 2016”, oraz trzy podmioty, które otrzymają wyróżnienia. Tytuł i nagrody zostaną wręczone podczas uroczystej gali. W miesiąc po gali planowane jest zorganizowanie debaty na temat jakości praktyk z przedstawicielami władz miasta, uczelni wyższej, samorządu studenckiego oraz z zwycięzcami Konkursu. Wnioski z debaty zostaną opracowane i udostępnione w formie „Rekomendacji”.

Więcej informacji na temat Konkursu znajduje się na stronie internetowej: www.praktykodawca.us.edu.pl.

 

Kontakt

Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Śląskiego
Ul. Opolska 15
40-084 Katowice
Tel. 32/ 351 11 80
e-mail:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

www.absolwenci.us.edu.pl

 

 

Copyright © Uniwersytet Śląski w Katowicach 2013